دوره های آمادگی ورود به دانشگاه های اروپا

دوره های آموزشی

دوره فشرده آزمون IMAT | آمادگی آزمون پزشکی ایتالیا

محل برگزاری : ایران / تهران

مدت دوره : 2.5 الی 3 ماه

زبان دوره : زبان انگلیسی

دوره فشرده پری مدیکال MFP | آمادگی آزمون ورودی پزشکی اروپا

محل برگزاری : ایران / تهران

مدت دوره : 5 ماه

زبان دوره : زبان انگلیسی

دوره جامع آزمون IMAT | آمادگی آزمون پزشکی ایتالیا

محل برگزاری : ایران / تهران

مدت دوره : 6 ماه

زبان دوره : زبان انگلیسی

دوره جامع پری مدیکال MFP | آمادگی آزمون ورودی پزشکی اروپا

محل برگزاری : ایران / تهران

مدت دوره : 9 ماه

زبان دوره : زبان انگلیسی

دوره پری مدیکال اروپا یا MFP

محل برگزاری : مجارستان / بوداپست

مدت دوره : 6 الی 12 ماه

زبان دوره : زبان انگلیسی

دوره آمادگی IMAT ایتالیا

محل برگزاری : مجارستان / بوداپست

مدت دوره : 6 الی 9 ماه

زبان دوره : زبان انگلیسی

دوره دیپلم A – Level انگلستان

محل برگزاری : Avicenna International College

مدت دوره : 2 سال تحصیلی

زبان دوره : زبان انگلیسی

دوره دیپلم بین المللی IB

محل برگزاری : مجارستان / بوداپست

مدت دوره : 2 سال تحصیلی

زبان دوره : زبان انگلیسی

مشاوره رایگان مشاوه واتس اپ تماس مستقیم