دوره های آمادگی ورود به دانشگاه های اروپا

دوره های آموزشی

دوره آمادگی آزمون SAT در ایران

محل برگزاری : کالج پزشکی آریا ویزا

مدت دوره : 5 ماه

زبان دوره : زبان انگلیسی

دوره آزمون آیمت در ایران | آمادگی آزمون پزشکی ایتالیا

محل برگزاری : کالج پزشکی آریا ویزا

مدت دوره : جامع: 8 ماه / فشرده: 4 ماه

زبان دوره : زبان انگلیسی

دوره پری مدیکال یا MFP در ایران | آمادگی آزمون ورودی پزشکی اروپا

محل برگزاری : کالج پزشکی آریا ویزا

مدت دوره : جامع: 8 ماه / فشرده: 6 ماه

زبان دوره : زبان انگلیسی

دوره پری مدیکال اروپا یا MFP | مجارستان

محل برگزاری : کالج بین المللی اویسنا مجارستان

مدت دوره : 6 الی 12 ماه

زبان دوره : زبان انگلیسی

دوره آمادگی آزمون IMAT ایتالیا | مجارستان

محل برگزاری : کالج بین المللی اویسنا مجارستان

مدت دوره : 6 الی 9 ماه

زبان دوره : زبان انگلیسی

دوره دیپلم A – Level انگلستان

محل برگزاری : کالج بین المللی اویسنا مجارستان

مدت دوره : 2 سال تحصیلی

زبان دوره : زبان انگلیسی

دوره دیپلم بین المللی IB

محل برگزاری : کالج بین المللی اویسنا مجارستان

مدت دوره : 2 سال تحصیلی

زبان دوره : زبان انگلیسی

مشاوره واتس اپ
مشاوره رایگان مشاوره واتس اپ تماس مستقیم